[Catalyst] Capture page on server?

Martin Ellison m.e at acm.org
Mon Jun 23 12:45:24 BST 2008


U29ycnksIGJpdCBvZiBhIG5ld2JpZSBxdWVzdGlvbjogaXMgdGhlcmUgYW55IHdheSB0aGF0IEkg
Y2FuIHJ1biBhbiBhY3Rpb24KYnV0IGNhcHR1cmUgdGhlIHJlc3VsdHMgKHNlcnZlci1zaWRlKSB0
byBhIGZpbGU/IERvaW5nIHNvIGNsaWVudCBzaWRlIGlzCmVhc3kgKGVnIHdnZXQpIGJ1dCBJIHdh
bnQgdG8ga2VlcCB0aGUgcGFnZSB0ZXh0IG9uIHRoZSBzZXJ2ZXIgYW5kIHRvCmF1dG9tYXRlIHRo
ZSBwYWdlIGdlbmVyYXRpb24vc2F2ZS4KCi0tIApSZWdhcmRzLApNYXJ0aW4KKG0uZUBhY20ub3Jn
KQpJVDogaHR0cDovL21ldGhvZHN1cHBvcnQuY29tIFBlcnNvbmFsOiBodHRwOi8vdGhlcmVpc25v
ZW5kLm9yZwotLS0tLS0tLS0tLS0tLSBuZXh0IHBhcnQgLS0tLS0tLS0tLS0tLS0KQW4gSFRNTCBh
dHRhY2htZW50IHdhcyBzY3J1YmJlZC4uLgpVUkw6IGh0dHA6Ly9saXN0cy5zY3N5cy5jby51ay9w
aXBlcm1haWwvY2F0YWx5c3QvYXR0YWNobWVudHMvMjAwODA2MjMvNTEyNzJjNjIvYXR0YWNobWVu
dC5odG0K


More information about the Catalyst mailing list